Testament

Testament

Et testament er et juridisk dokument som uttrykker en persons ønsker for fordelingen av eiendeler og eiendom etter deres død. Det er et viktig verktøy for å sikre at ens eiendeler blir fordelt i samsvar med ens ønsker og tildeles til de man ønsker å begunstige. Et...

Pårørendeperspektivet

Pårørendeperspektivet er en viktig del av menneskelig erfaring. Når noen vi er nær, enten det er familiemedlemmer, venner eller partnere, opplever helsemessige utfordringer eller vanskelige livssituasjoner, blir vi pårørende. Det å være pårørende kan være en...

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en juridisk avtale som gir en person (fullmektigen) fullmakt til å handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiveren) i fremtiden. Denne avtalen blir vanligvis opprettet når fullmaktsgiveren er i stand til å ta beslutninger, men ønsker å...