Blogg

Her vil du finne en samleside over alle de nyeste innleggene fra Livsløpet, Testament, Pårørende og Fremtidsfullmakt. Ønsker du å se spesifikke innlegg basert på disse temaene, så anbefaler jeg å trykke videre inn på en av disse kategoriene. 

Livsløpet

Livsløpet er vår reise gjennom livet. Les mer om dilemmaer du kan møte på her.

Testamentet

Målet mitt her er at man skal lære alle dos and donts om testamentet.

Pårørende

Sett deg inn i andre sine perspektiv rundt det å være pårørende.

Fremtidsfullmakt

Noen ganger må andre ta beslutningene hvis vi er alvorlig svekket

TestTestament

TestTestament

TestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTest TestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTest...

Testament

Testament

Et testament er et juridisk dokument som uttrykker en persons ønsker for fordelingen av eiendeler og eiendom etter deres død. Det er et viktig verktøy for å sikre at ens eiendeler blir fordelt i samsvar med ens ønsker og tildeles til de man ønsker å begunstige. Et...

Pårørendeperspektivet

Pårørendeperspektivet er en viktig del av menneskelig erfaring. Når noen vi er nær, enten det er familiemedlemmer, venner eller partnere, opplever helsemessige utfordringer eller vanskelige livssituasjoner, blir vi pårørende. Det å være pårørende kan være en...

Livsløpet – uungåelig del av menneskelig eksistens

Livsløpet er en naturlig og uunngåelig del av menneskelig eksistens. Fra fødselen og gjennom hele livet går vi gjennom ulike faser, erfaringer og utfordringer som former hvem vi er som individer. Det begynner med barndommen, en tid med lek, utforskning og læring. Vi...

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en juridisk avtale som gir en person (fullmektigen) fullmakt til å handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiveren) i fremtiden. Denne avtalen blir vanligvis opprettet når fullmaktsgiveren er i stand til å ta beslutninger, men ønsker å...

Har du et spørsmål?

Jeg vil gjerne hjelpe deg

Jeg håper du får litt hjelp og innspill av det jeg skriver, men jeg forstår også at det noen ganger dukker opp flere spørsmål enn svar når man skal lete etter informasjon. Send meg en melding, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan på spørsmålene du har.