Pårørendeperspektivet

Pårørendeperspektivet er en viktig del av menneskelig erfaring. Når noen vi er nær, enten det er familiemedlemmer, venner eller partnere, opplever helsemessige utfordringer eller vanskelige livssituasjoner, blir vi pårørende. Det å være pårørende kan være en...