En fremtidsfullmakt er en juridisk avtale som gir en person (fullmektigen) fullmakt til å handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiveren) i fremtiden. Denne avtalen blir vanligvis opprettet når fullmaktsgiveren er i stand til å ta beslutninger, men ønsker å...