Pårørendeperspektivet er en viktig del av menneskelig erfaring. Når noen vi er nær, enten det er familiemedlemmer, venner eller partnere, opplever helsemessige utfordringer eller vanskelige livssituasjoner, blir vi pårørende. Det å være pårørende kan være en...