Våre Tjenester

XX 

Jeg forstår utfordringene knyttet til å være pårørende og å bli eldre og trenge bistand. Jeg er pårørende privat og jeg har jobbet med praktisk bistand ved dødsfall, arv og skifte. Å bli alene etter et langt samliv med fordeling av ansvar og oppgaver, er krevende for den som blir igjen.   

Troen på at det offentlige ivaretar alle våre behov når vi blir eldre, mener jeg har vært en illusjon lenge. Det offentlige bistår med det de kan innenfor rammene av regler og vedtak, satt opp mot tilgjengelige midler og ressurser. Det er ofte et gap mellom det den enkelte av oss faktisk trenger og det det offentlige tilbyr.    

Livsløpets, mitt, mål er å tilby personlig bistand. En hjelper, en mottaker, personlig en til en bistand. 

Jeg har stor tro på viktigheten av å skape et tillitsfullt samarbeid. 

Kontakt meg i dag for en uforpliktende samtale om jeg kan hjelpe deg. 

Har du et spørsmål?

Jeg vil gjerne hjelpe deg

Jeg håper du får litt hjelp og innspill av det jeg skriver, men jeg forstår også at det noen ganger dukker opp flere spørsmål enn svar når man skal lete etter informasjon. Send meg en melding, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan på spørsmålene du har.